MtK - פתרונות אינטרנט חכמים - שירותים

התקנות

התקנות שונות במערכת ג'ומלה
החל מהמערכת עצמה, דרך רכיבים והגדרותיהם, מודולים, תוספים ועד לקבצי שפה ותרגומים

התקנת רכיב Fireboard

התקנת רכיב הפורומים Fireboard, על מערכת ג'ומלה! קיימת.
[פרטי המוצר...]

מחיריצירת קשר למחיר

התקנת רכיב Virtuemart

התקנת חנות וירטואלית Virtuemart, במערכת ג'ומלה! קיימת.
[פרטי המוצר...]

מחיר $135.00
מידע עבור השירותים

יש לדאוג תמיד לבצע גיבויים הן לקבצי המערכת והן לבסיס הנתונים בטרם ביצועים עבודות שדרוג ו/או תחזוקה ו/או פיתוח למערכת.
למען הסר ספק, לא תלקח אחראיות על חוסר גיבוי המערכת.
לפרטים נוספים, נא ליצור קשר.

חיפוש