MtK - פתרונות אינטרנט חכמים - שירותים

הדרכה

לימוד והדרכה בכל נושאים ג'ומלה שונים.
משלבי ההתקנה, דרך התקנות, עיצובים, תבניות ועד לפיתוח.

פרטים בקרוב...

בניית אתר עם ג'ומלה

לימוד בסיסי של מרכיבי המערכת והקניית ידע בסיסי לבניית אתר עם מערכת ניהול התוכן ג'ומלה!.
[פרטי המוצר...]

מחיריצירת קשר למחיר

הכרות ג'ומלה

הכרות עם מערכת ניהול התוכן ג'ומלה.
[פרטי המוצר...]

מחיריצירת קשר למחיר


התקנת ג'ומלה

לימוד התקנת מערכת ניהול התוכן ג'ומלה!.
[פרטי המוצר...]

מחיריצירת קשר למחירמידע עבור השירותים

יש לדאוג תמיד לבצע גיבויים הן לקבצי המערכת והן לבסיס הנתונים בטרם ביצועים עבודות שדרוג ו/או תחזוקה ו/או פיתוח למערכת.
למען הסר ספק, לא תלקח אחראיות על חוסר גיבוי המערכת.
לפרטים נוספים, נא ליצור קשר.

חיפוש