קבוצת התרגום
ג'ומלה! העולמי
רביעי, 25 יולי 2007 01:59

בעקבות עזיבתו של דוויד גל את ניהול התרגום של פרוייקט ג'ומלה! 1.5 וכן את ניהול קבוצת התרגום של השפה העברית, לקח על עצמו מתי (MtK) קוצ'ן את תפקיד מנהל קבוצת התרגום לשפה העברית. כחלק מהתפקיד, מנהל מתי גם את תת-פורום העברית בפורום ג'ומלה! העולמי.

 

חיפוש